ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ - ΕΛΑΤΗ - ΒΥΤΙΝΑ

25€

ΣΥΝΟΨΗ

01 ΜΕΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Κυριακή 16/10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναχώρηση Κυριακή 16 Οκτωβρίου - Ώρα Αναχώρησης 07:30
Κόστος κατ' άτομο 25€

Πρωινή αναχώρηση στις 07:30 π.µ. από Αθήνα για το Χρυσοβίτσι. Επίσκεψη στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας, το οποίο στεγάζεται σε ένα μεγάλο εργοστάσιο του 1939 (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε µε το Λιµποβίσι και το σπίτι του γέρου του Μοριά, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο για τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Προχωρούμε για την Ελάτη, όπου θα δούμε τις ξύλινες δημιουργίες του Χρήστου Σιµόπουλου. Μετάβαση στη Βυτίνα και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα. Πορεία επιστροφής για Αθήνα.